ساخت و ساز ساختمانمدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه ارزش کسب شده چیست (EVPM) ؟

بازدیدها: ۰

مدیریت پروژه ارزش کسب شده چیست (EVPM) ؟

ما در این مطلب سعی داریم که نحوه پیاده سازی یکی از روش های ارزیابی عملکرد و پیشرفت پروژه را مورد بررسی قراردهیم این متد ،که از سریعترین روش های ارزیابی به حساب می آید،روش ارزش کسب شده نام دارد .از فاکتورهای تعیین کننده در این روش ،شخص مدیر پروژه می باشد، با توجه به اینکه احاطه کامل برروی پروژه دارد ،تأیید کننده تغییر در محدوده پروژه و انجام اقدام اصلاحی لازم می باشد. یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه آن است که بتوانند پروژه را بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده و بودجه تخصیصی به پایان برسانند و یا واقعیت امر نسبت به برنامه دارای مغایرت های اندکی باشد. کنترل یکپارچه و دقیق یک پروژه منوط به دسترسی به موقع ، مناسب و صحیح اطلاعات پروژه می باشد. کتاب استاندارد دانش مدیریت پروژه (PMBOK) را به ٩ محدوده تفکیک نموده است و برای هر محدوده ، مدیریت پروژه
ورودی ها ،تکنیک ها و خروجی هایی تعریف نموده است. یکی از محدوده های مهم که نقش به سزایی در جمع آوری ، پردازش و ارزیابی پروژه ایفا می نماید ،مدیریت ارتباطات پروژه می باشد.طبق این استاندارد ، مدیریت ارتباطات مجموعه فرایند های موردنیاز جهت اطمینان از تولید ، جمع آوری ، دسته بندی ، ذخیره و توزیع اطلاعات پروژه(مطابق ویژگی های هر یک) در زمان مقرر و بطور مناسب می باشد. یکی از فرایند های مهمی که در مدیریت ارتباطات پروژه تعریف شده است ، فرایند گزارشات عملکرد می باشد. گزارشات عملکرد ، فرایند جمع آوری و انتشار اطلاعات عملکرد ، به منظورتامین اطلاعات مربوط به نحوه مصرف منابع در نیل به اهداف پروژه ، برای متولیان و دست اندر کاران می باشد . این فرایند شامل رئوس ذیل است:
– گزارشات وضعیت
– گزارشات پیشرفت
– پیش بینی

READ
سیستم ساختمان‌سازی ICF

گزارشات عملکرد می بایستی حداقل حاوی اطلاعات مربوط به محدوده ، زمانبندی ، هزینه و کیفیت پروژه باشند.بنابراین تکنیکی که جهت تهیه گزارشات عملکرد استفاده می نماییم می بایست موارد فوق الذکر را ارضاء نمایند و تجزیه و تحلیلی جامع و مانع از پروژه را ارائه دهد؛ چراکه با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پروژه می توان روند نمایی نموده و زمان و بودجه باقی مانده جهت تکمیل پروژه را حدس زده و مغایرت هایی بین واقعیت موجود و برنامه را به حداقل ممکن تقلیل داد و حتی بتوان بودجه و زمانبندی پروژه را دوباره برآورد نمود و انرا بهینه کرد. یکی از تکنیک های بسیار مهمی که در طی چهار دهه گذشته جهت محاسبه پیشرفت پروژه مورد استفاده قرار گرفته است ،تکنیک مدیریت ارزش کسب شده یا تجزیه و تحلیل مغایرت پروژه « نقاط مسأله دار » می باشد.مدیریت ارزش کسب شده به مدیر پروژه امکان می دهد تا مشکل را شناسایی کند و اقدام اصلاحی مقتضی را انجام دهد.سه مورد در پروژه و جود دارد که انتظار می رود مدیر پروژه آن موارد را کنترل کند.این موارد همان اهداف خوب ، سریع و ارزان هستند .به سبب وجود اشکال درکمیت پذیر کردن هدف عملکرد (خوب) که موضوعی کیفی است ، معمولا برای اندازه گیری کیفیت ، از تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده استفاده نمی شود ، بلکه این تجزیه و تحلیل برای پیگیری اهداف مربوط به هزینه و زمانبندی به کار می رود. در چنین وضعیتی ، مدیر طرح ناگزیر خواهد بود که، با تدوین هر گونه معیار ممکن ، اهداف کیفی را پیگیری و اقدامات ضروری را اعمال کند تا نسبت به دستیابی این اهداف اطمینان حاصل شود. یک مدیر پروژه با بکار گیری این تکنیک می تواند قبل از آنکه پروژه به ١۵ درصد از پیشرفت عملکرد خود برسد ، با بررسی روند عملکرد پروژه پیش بینی دقیق و قابل اطمینانی از وضعیت نهایی پروژه از حیث مدت زمان و هزینه لازم برای تکمیل پروژه نماید.

READ
چگونه فضایی برای مطالعۀ دانش‌آموزان در خانه طراحی کنیم؟

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا